Priser med Skipper

Typ av båt

Pris / sjömil

Väntetid

Max antal gäster

Minimipris

Bayliner 2452 (7,2m)

65 kr

100 kr / tim

4

600 kr

Bella 641 HT (6,4 m)

50 kr

100 kr / tim

4

400 kr

Buster Mini (3,6 m)

40 kr

100 kr / tim

3

150 kr

1 sjömil = 1,85 km

Alla priser i SEK inkl. drivmedel och moms.

Drivmedelskostnaderna utgör ca 80% av ovan angivna priser.

Drycker och snacks serveras ombord till dubbla detaljhandelspriser.

Prisexempel 1 avseende Baylinern med max antal gäster

Pris

Mjölkö/Isättravik - Grinda - Kallskär - Mjölkö/Isättravik (=50 sjömil)

3 250 kr

Väntetid, exempelvis i samband med lunch på land (2 timmar)

200 kr

Totalt

3 450 kr

Per deltagare

862 kr

Prisexempel 2 avseende Baylinern med max antal gäster

Pris

Mjölkö/Isättravik - Grinda - Norra Möja - Mjölkö/Isättravik (=30 sjömil)

1 950 kr

Väntetid, exempelvis i samband med lunch på land (2 timmar)

200 kr

Totalt

2 150 kr

Per deltagare

538 kr

Priser utan Skipper (gäller endast Bella 641HT)

Antal dagar

maj & september

juni - augusti

1

1 050

1 500

2

1 900

2 700

3

2 650

3 800

4

3 350

4 800

5

4 000

5 700

6

4 500

6 400

1 vecka

4 800

6 900

2 veckor

9 000

12 900

3 veckor

12 500

17 900

Alla priser i SEK inkl. moms.

Villkor

Förare måste minst inneha förarintyg.

Vid övertagandet erläggs en deposition om 3 500 kr som återfås om allt är OK vid återlämnandet.

turtillsjoss.com © 2012 - 2015